“Camlı Köşk’ün yıkılmasında hukuka aykırılık yok”

Düzce Belediyesi tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda yıkılan Camlı Köşk’ün işletmecisi Cahit Aydın’a mahkemeden kötü haber geldi.

Cahit Aydın, İnönü Parkı’ndaki Camlı Köşk’ün yıkılmasının ardından Düzce Belediyesi’ne dava açmıştı. Bolu İdare Mahkemesi, parkların tahliyesi ve yıkımı konusunda yapılan itiraz başvurusunu reddetti.

Parklarda işletmecilik yapan Cahit Aydın’ın Düzce Valiliğine açtığı ve Düzce Belediye Başkanlığının müdahil olarak yer aldığı itiraz davasını değerlendiren Bolu İdare Mahkemesi açıkladığı mahkeme kararında parklarda geçen 3 yıl içinde yaşanan gelişmeler ve taşınmaz sahibi ile kiracı arasındaki yükümlülüklerden söz ederek “kira sözleşmesinin bitiminden itibaren, işgalin devam etmesi halinde kira sözleşmesindeki ilgili madde gereği uygulanır” ifadeleri yer aldı.

“Yıkımda hukuka aykırılık yok”

Bolu İdare Mahkemesinin 2019/ 1019 numaralı kararında parkların kiralanması ve tahliye süreci ayrıntılı şekilde anlatılarak yasal süreç ile mahkeme süreçleri de hatırlatıldı.

Mahkeme kararında yazılan ifadelerde şu ifadelere yer verildi:

“Belediye taşınmazında kiracılık hukuki ilişkisinin Düzce Belediye Meclisi’nin 14.07.2016 tarih ve 372 sayılı kararıyla iptal edildiği ve bu kararın kesinleşmiş yargı kararıyla da onandığından dava konusu işlem tesis edildiğinde davacının fuzulen şagil (kusurlu olup olmadığı aranmaksızın, bir malın zilyetliğini, yetkili idarenin izni, sahibinin rızası veya muvafakatı dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişiler) olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Davalı idarenin düzenleme ve işletme tasarrufu altındaki kamu malı niteliğindeki taşınmazın olduğu ve söz konusu taşınmazda davacının kiralık sıfatının sonlandırılmasıyla fuzuli şagil durumuna düştüğü sabit olduğundan Düzce Belediye Başkanlığının talebi üzerine 2886 sayılı Kanun hükümlerine istinaden taşınmazın tahliyesine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sebepler kapsamında bahsi geçen davanın 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.